Перейти до вмісту

ПрАТ “Український науково-дослідний інститут по промисловому та санітарному очищенню газів”

Контактні телефони

Адреса

Південне шосе, 1, м. Запоріжжя, 69032, Україна

Сайт компанії

http://niiogas.zp.ua/

ПрАТ “Український науково-дослідний інститут по промисловому та санітарному очищенню газів” атестований Мінпромполітики України як головне підприємство у питаннях науково–технічного забезпечення з розробки, впровадження і випробуванню газоочисного обладнання.

Основні напрямки діяльності ПрАТ “УкрНДІОГаз”:
– Розробка технологічних регламентів на проектування систем очищення промислових викидів в атмосферу від шкідливих газових складових;
– Розробка проектно–кошторисної документації на будівництво газоочисних установок;
– Розробка і виготовлення газоочисного і нестандартного обладнання для охорони довкілля;
– Будівництво пилогазоочисних установок “під ключ”;
– Модернізація застарілих, а також розробка і виготовлення нових систем управління електрофільтрами, рукавними фільтрами з використанням мікропроцесорної техніки;
– Участь у розробці національних і галузевих комплексних науково–технічних програм з охорони довкілля;
– Розробка нормативно–правових документів;
– Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в оточуюче середовище, розробка документів, які обгрунтовують викиди забруднюючих речовин в атмосферу, для отримання в подальшому відповідних дозволів.