Skip to content

AZIMUT-2020, LLC

Адреса

Zavodska str., 9/5, Zaporizhzhia, Zaporizhzhia reg., 69035

Company website

https://babylon.zp.ua/

Website development, SMM (promotion on social networks). Management and marketing consulting. Production of outdoor advertising.

Babylon Advertising Agency.