Skip to content

CENTER OF DENTAL IMPLANTATION “KLINIKA CHERTOVA”

Адреса

Gagarina str., 8, Zaporizhzhia, 69005

Company website

http://www.chertov.com.ua/

Послуги:

  • Implantation
  • Therapy
  • Orthopedics
  • Orthodontics
  • Hygiene
  • Periodontology
  • Children’s dentistry
  • Aesthetic dentistry