Skip to content

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

Адреса

вул.Кияшка 16-б, м.Запоріжжя, Україна

Company website

https://www.zieit.edu.ua/

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій є недержавним вищим навчальним закладом ІV рівня акредитації. Юридичними підставами для здійснення освітньої діяльності інституту є ліцензія Приватного вищого навчального закладу “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій” серія АЕ № 270577 від 02.03.2013 року, сертифікат про акредитацію ВНЗ серія РІ-ІV № 0875630 від 06.07.2012 року.

Інститут визнано акредитованим за статусом ВНЗ ІV рівня.

Навчальний процес забезпечують 14 кафедр. Професорсько-викладацький склад інституту налічує 208 викладачів з них: 16,8% – доктори наук, професори, 57,2% – кандидати наук, доценти.

Наукова діяльність є невід’ємною складовою діяльності інституту, яка забезпечує зростання його іміджу та сприяє підвищенню рейтингу ЗІЕІТ серед вищих навчальних закладів України. В інституті сформувалися власні наукові школи з питань економіки, управління, комп’ютерних технологій, викладання іноземних мов.