Перейти до вмісту

Вакансія бухгалтера

Підприємство запрошує на роботу бухгалтера.

Обов’язки:самостійно або під керівництвом головного бухгалтера веде бухгалтерський облік активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій (облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів і витрат тощо) з дотриманням методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення даних. Здійснює приймання та контроль за правильністю складання первинної документації, що надходить до бухгалтерії.

За додатковою інформацією про вакансію звертатись до Запорізької філії Запорізького обласного центру зайнятості за телефоном: 0500292474, (061)219033