Skip to content

GLOBAL SPIRITS GROUP, LLC

Адреса

Vyacheslav Chornovol str., 12, Kyiv, 01135

Company website

http://www.khortytsa.com

Distillation, rectification and mixing of spirits.

Trademarks that are officially represented in Ukraine:

  • KHORTYTSYA, TM
  • MOROSHA, TM
  • PERVAK, TM
  • BLAGOFF, TM
  • SHUSTOV, TM
  • MEDOVUHA, TM
  • UNITED STARS, TM
  • KROL, TM
  • NARODNA MARKA, TM