Skip to content

Запорізький державний медичний університет

Адреса

Україна, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26

Company website

http://zsmu.edu.ua

Запорізький державний медичний університет – сучасний, багатопрофільний вищий навчальний заклад

четвертого рівня акредитації з правом автономного управління.

Його історія бере початок від Вищих жіночих курсів, організованих в Одесі у 1903 році.

У 1959 році навчальний заклад переведено з Одеси у Запоріжжя й перейменовано в Запорізький фармацевтичний інститут, а в 1968 році – у Запорізький медичний інститут.

В 1994 році ЗМІ отримав статус Державного медичного університету IV рівня акредитації, головними завданнями якого є надання послуг з одержання вищої освіти на рівні спеціаліста, бакалавра і магістра, а також післядипломна підготовка спеціалістів в інтернатурі, магістратурі, аспірантурі, докторантурі та підвищення кваліфікації лікарів, провізорів і фармацевтів.

На виконання листа МОН України № 1/9-309 від 20.05.2015 повідомляємо, що Запорізький державний медичний університет надає освітні послуги здобувачам вищої освіти, строго дотримуючись норм чинного законодавства.

За кадровим складом університет входить в трійку кращих державних медичних навчальних закладів: станом на 1 січня 2021 р. в університеті працює 798 викладачів, серед яких 127 докторів наук/професорів і 488 доцентів та кандидатів наук. Серед науковців університету член-кор. НАН України, 46 членів міжнародних Академій наук і міжнародних наукових товариств, сім заслужених діячів науки і техніки України, чотири лауреати Державної премії України, п’ять лауреатів премій АМН України, лауреат премії Президента України, два лауреати премії Кабінету міністрів України, шість заслужених лікарів України, п’ять стипендіатів Кабінету міністрів для молодих вчених, два стипендіати стипендії Президента України для видатних діячів охорони здоров’я, два відмінники освіти, два заслужених тренери, заслужений журналіст України, чотири майстри спорту.